เมื่อวันที่ 16 ก.ค.62 ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ไดยได้จัดกิจกรรมทำดี เป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

จากนั้น  รุ่นพี่และน้องใหม่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น  ประกอบด้วย พะยูง  ยางนา  สัก  จาน หว้า และแคป่า โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อนสร้างความร่มรื่นภายในมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่มากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม  และนิสิตที่มีความพร้อมด้านร่างกาย ได้ร่วมบริจาคโลหิต  ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม  และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม  ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริเวณอาคารพลศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม