วันที่ 16 ก.ค. 2562 พุทธศาสนิกชนชาวไทยเดินทางมาทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร