ทหารกลับที่ตั้ง ผบ.กกล.รส.จังหวัดหนองคาย ส่งมอบภารกิจและสรุปผลปฏิบัติงานหลัง ครม.ชุดใหม่ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อกลับที่ตั้งปกติ ด้าน “ยุทธนา” นายก อบจ.หนองคาย จัดฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง กกล.รส.หนองคาย กับ หน่วยงานราชการ วันนี้ (15 ก.ค.62) ณ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย พ.อ.ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย และกำลังพลกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย ได้ส่งมอบภารกิจและสรุปผลปฏิบัติงานหลังครม.ชุดใหม่ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้รับมอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ก่อนเดินทางกลับที่ตั้งปกติ ณ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ ณ ป.3 พัน.13 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ (กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13) อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย พร้อมส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมให้กำลังใจและร่วมส่ง ทั้งนี้ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ได้เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยทางการเมืองและเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยโครงสร้างหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย คือ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ กกล.รส.โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ในส่วนจังหวัดหนองคาย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้มอบภารกิจให้จัดตั้งกองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย และ กองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย และ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557 เป็นต้นมา โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคายจะจบภารกิจเมื่อ ครม.ชุดใหม่ เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน จึงได้ทำพิธีส่งมอบในครั้งนี้ขึ้น นอกจากนี้พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ยังได้มอบหลวงพ่อพระใสเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายโดยการอำนวยการของ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ยังได้จัดฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคายและหน่วยงานราชการอีกด้วย