จิสด้าแจ้งได้รับข้อมูล ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ค.นี้ หรือพุธที่ 17 ก.ค. ช่วงตี 4-ตี 5 แต่หากยังยิงไม่ได้ อาจเลื่อนไป 18-30 ก.ค.ช่วง 15.30-17.00 น. แทน ระบุผลประเมินเบื้องต้นไม่กระทบเส้นทางบินและประเทศไทย ขณะชิ้นส่วนจรวด 4 ท่อนหลักจะตกในทะเลอันดามัน โดยท่อนสุดท้ายจะตกไกลจากหาดภูเก็ตกว่า 300 กม. และคนในพื้นที่อาจเห็นลำแสงจากการระเบิดของชิ้นส่วนได้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า
แจ้งว่า ได้รับข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่า "หน่วยการบินพลเรือนอินเดีย แจ้งเตือนจะมีการยิงจรวดส่งจันทรายานไปลงดวงจันทร์เพื่อสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ค.62 เวลาประมาณ 04.00-05.00 น. (เวลาในประเทศไทย) หรืออาจจะเป็นวันพุธที่ 17 ก.ค.62"

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถยิงจรวดได้ในวันและเวลาดังกล่าว อาจจะทำการยิงในช่วงวันที่ 18-30 ก.ค.62 ระหว่างเวลา 15.30-17.00 น. และจากการประเมินเส้นทางการยิงจรวดในเบื้องต้นไม่ส่งผลกระทบกับเส้นทางการบินและประเทศไทยแต่อย่างใด โดยชิ้นส่วนจรวดทั้ง 4 ท่อนหลักจะตกบริเวณทะเลอันดามันทั้งหมด และชิ้นส่วนท่อนสุดท้าย (ท่อนที่ 4) จะตกห่างจากชายหาดจังหวัดภูเก็ตประมาณ 357.05 กิโลเมตร ตามภาพ...

ทั้งนี้ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อาจจะเห็นลำแสงจากการระเบิดของชิ้นส่วนจรวดได้ สำหรับการยิงจรวดส่งดาวเทียมในครั้งนี้ เป็นการยิงจรวด GSLV MKIII เพื่อส่งดาวเทียมไปศึกษาสำรวจดวงจันทร์ จากฐานปล่อยศรีหริโกตา ประเทศอินเดีย และหากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ทางจิสด้าจะแจ้งให้ทราบทันที