ผู้ว่าฯอ่างทองเปิดงาน "ชีวิตดี วิถีพอเพียง ใต้ร่มพระบารมี" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน"ชีวิตดี วิถีพอเพียง ใต้ร่มพระบารมี" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนายประมวล มุ่งมาตร นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ มีนางประทีป ตัณฑะตะนัย รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

นางประทีป ตัณฑะตะนัย รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า การจัดงาน “ชีวิตดี วิถีพอเพียง ใต้ร่มพระบารมี”เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลงานดีเด่นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำหมู่บ้านจำนวน 379 หมู่บ้าน จำนวน 758 คน ดังนี้ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 350 หมู่บ้าน จำนวน 700 คน และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 29 หมู่บ้าน จำนวน 58 คนงาน “ชีวิตดี วิถีพอเพียง ใต้ร่มพระบารมี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562 รวมระยะเวลาการจัด 6 วัน ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดนิทรรศการหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 หมู่บ้าน, นิทรรศการแสดงผลงานเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานภาคี จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง การให้ความรู้ในหัวข้อ รู้รับ ปรับตัว
สู่ยุค 4.0” โดย นายทิสาปาโมกข์ บุญส่งประสิทธิ์, การเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยปราชญ์ชาวบ้าน, การแข่งขันประกอบอาหารคาว (แกงเลียงผักรวม) และอาหารหวาน (แปรรูปจากกล้วย),มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกวัน

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน