ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ เปิดงานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ทุเรียนหลง-หลินลับแล) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 62 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทุเรียน “ หลงลับแล และ หลินลับแล ผลไม้ GI พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด

อุตรดิตถ์ : เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง อำเภอลับแล และ นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ร่วมกันเปิดงานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ทุเรียนหลง –หลินลับแล) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม นี้ โดยมีนายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนชาวลับแล เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงของทุเรียนเมืองลับแล และ กระตุ้นให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ดีขึ้นตรงตามความต้องการของตลาด และ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวลับแลและจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง หลง – หลินลับแล เป็นสายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองที่มีเฉพาะพื้นที่อำเภอลับแล และ เป็นทุเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากรับประทานอร่อย รับประทานแล้วไม่ทำให้เกิดอาการร้อนใน ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตจำนวนไม่มากนัก

“หลงลับแล และหลินลับแล ผลไม้ G พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค พร้อมแนะนำเคล็ดลับในการเลือกซื้อว่า ให้จดจำชื่อร้าน ผู้ชาย พร้อมสังเกตป้ายติดบริเวณขั้วทุเรียน ซึ่งระบุที่มาของทุเรียนทุกผล เป็นการรับประกันว่าเป็นของแท้ 100% หากอ่อน หรือ ด้อยคุณภาพ สามารถเปลี่ยนคืนได้ทุกผล “

นอกจากนี้ ยังมีขบวนแห่เทิดพระเกียรติ ร.10 ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมของดีเมืองลับแล การประกวดแข่งขันทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง หลงลับแล หลินลับแล หมอนทอง ทุเรียนยักษ์ การจัดกระเช้าผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน การแข่งขันส้มตำทุเรียนลีลา ในงาน "หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไทย จ่ายตลาด กินทุเรียน"
ส่วนผลการแข่งขันกินทุเรียนตกเป็นของคุณสุรีรัตน์ เอื้อตระกูล หมู่ 2 ตำบลหัวดงผลการแข่งขันส้มตำทุเรียนลีลา ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 2 ชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 , ผลการประกวดทุเรียนพันธุ์หลงลับแล ชนะเลิศ ได้แก่ นายสมบูรณ์ ยินดี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางฉลอง แสนศรี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวีรยุทธ์ กาวี รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายพิง ศิริเกตุ และ นายมนัส เรืองช้าง , ผลการประกวดทุเรียนพันธุ์หลินลับแลชนะเลิศ ได้แก่ นายสมบูรณ์ ยินดี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวบุษกร สุขสวัสดิ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพัดชา โล่พานิช รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางสุมาลี ศรีสืบวงษ์ และ นายทรงกลม จินะปัน , ผลการประกวดทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ชนะเลิศ ได้แก่ นายลิ ส่งแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนริศรา ยินดีรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีสืบวงษ์ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายสมพงษ์ ทีกว้าง และ นางปิยะพร ว่องไวชล , ผลการประกวดทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐวรา จิตจง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางเฉลียว แสวงรุจิธรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายจำเริญ จันน้ำท่วม รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางนรรษ์มน ขุนจ้อน และ นางประสิทธิ์ ยินดี , ผลการประกวดทุเรียนยักษ์ ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพัดชา โล่พานิช รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางบานเย็น โก๊ะกอย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางจำเนียร เตชัย รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางกัณทา ณะสิงห์ และ นายมนตรี ห้องเข้า , ผลการประกวดกระเช้าผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป ชนะเลิศ ได้แก่ นางสำอาง สีทำ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสมพร นาละออง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวมัลทินี บ่อเงิน รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายโชควัฒ อยู่ยง และ นางสงกรานต์ ขุนจ้อน.

กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวภูมิภาค.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน