วันที่ 12 ก.ค.นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกฯ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กระบุถึงมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาที่ให้สามารถฟ้องร้องป.ป.ช.ได้ว่า...คำพิพากษาศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ ที่ตั้งบรรทัดฐานใหม่ว่า ผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องปปช.ได้ ซึ่งตรงกันข้ามกับบรรทัดฐานเดิมที่มฟ้องร้องปปช.ไม่ได้ก่อให้เกิดผลสะเทือนอย่างยิ่ง เพราะนับแต่บัดนี้ไป ปปช.ก็อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลได้ ถ้าหากกระทำความผิด ซึ่งความจริงก็มีกฎหมายบัญญัติความผิดไว้ ทั้งตามกฎหมายอาญาและกฎหมายปปช.ด้วย แต่ทว่าที่ผ่านมากระบวนการที่จะฟ้องปปช.ต่อศาลนั้น ถูกปิดกั้นด้วยบรรทัดฐานเก่า จึงทำให้ ไม่สามารถฟ้องปปช.ได้ ทั้งๆที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิด

ดังนั้นเมื่อองค์คณะผู้พิพากษาทำความเห็นแย้ง บรรทัดฐานเดิมและประธานศาลฎีกาได้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมใหญ่ให้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่จึงเกิดบรรทัดฐานใหม่

และนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือการป้องกันปราบปรามการคอรัปชั่นครั้งสำคัญของประเทศไทย!!และที่สำคัญที่สุด!!!บรรทัดฐานใหม่นี้น่าจะมีผลให้ผู้เสียหาย สามารถฟ้องร้องกกต.หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ด้วย ถ้าหากว่ากระทำความผิด

โดยนัยยะและหลักตามบรรทัดฐานใหม่ตามมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานี้*

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน