บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สมาชิกคณะทำงานกลุ่มการพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม ในโครงการ “OUR Khung Bang Kachao” (อาวเวอร์-คุ้งบางกระเจ้า) ร่วมมือกับ ชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดกิจกรรม “ตะโกน โยน ยื่น” เด็กไทยไม่จมน้ำ ให้ความรู้และวิธีการเอาตัวรอดเมื่อ ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ รวมถึงสอนหลักการช่วยเหลือคนตกน้ำอย่างปลอดภัยที่จัดขึ้นสำหรับน้องๆ ใน 11 โรงเรียนในเขตพื้นที่บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องด้วยพื้นที่คุ้งบางกระเจ้ามีลักษณะเป็นเกาะ มีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบ ประกอบกับแหล่งน้ำสาธารณะ ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่

ล่าสุดไปจัดกิจกรรมขึ้นที่ โรงเรียนวัดกองแก้ว (ผาดกาบแก้ว) ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็น 1 ใน 11 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ “OUR Khung Bang Kachao” เริ่มกิจกรรมช่วงเช้าด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องอุบัติภัยทางน้ำ ความเสี่ยงต่างๆ การปั้มหัวใจ การทำ CPR แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และคณะครู โดยทีมวิทยากรจากชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย

ต่อด้วยช่วงบ่ายน้องๆ นักเรียนต้องฝึกซ้อมการลอยตัวโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด และฝึกปฏิบัติ “ตะโกน โยน ยื่น” เริ่มจากการตะโกนขอความช่วยเหลือ ฝึกโยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัว เช่น โยนเชือก โยนห่วงยาง ขวดน้ำพลาสติก และจบด้วยการยื่นของสิ่งของยาวๆ เช่น ท่อนไม้ เข็มขัด ผ้าขนหนู ทั้งหมดนี้เพื่อให้เด็กเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้ความช่วยเหลือคนตกน้ำทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและสระว่าน้ำให้สามารถเอาตัวรอดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยบรรยากาศตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างสนุกสนาน น้องๆ ทุกคนตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

คุณครูศิริวรรณ จำเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองแก้ว (ผาดกาบแก้ว) กล่าวว่า “ขอขอบคุณไทยเบฟมากค่ะที่เลือกโรงเรียนวัดกองแก้ว (ผาดกาบแก้ว) เข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการคุ้งบางกระเจ้า สำหรับกิจกรรมวันนี้ตั้งแต่ฟังชื่อกิจกรรมก็รู้สึกสนใจแล้วค่ะ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง เนื่องจากว่าพื้นที่โดยรอบของโรงเรียนรวมไปถึงแหล่งพักอาศัยของนักเรียนอยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ เรียกว่ามีความเสี่ยงต่อเกิดอุบัติเหตุตกน้ำอยู่แล้ว ดังนั้นกิจกรรมตะโกนโยนยื่น ที่จัดไว้สำหรับเด็กๆ นักเรียนในวันนี้ จะทำให้เขาได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำ จะเห็นได้ว่าตลอดทั้งวันเด็กๆ ทุกคนมีความตั้งใจและกระตือรือต้นที่จะทำกิจกรรมมากค่ะ”

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิต เรียนรู้วิธีการป้องการอุบัติเหตุทางน้ำ การดูแลตัวเองและดูแลผู้อื่นไม่ให้เกิดความเสี่ยง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน