บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการสานฝันให้ผู้มี ‘แพชชั่น’ ในกีฬาเทเบิลเทนนิส จึงจัดตั้ง ‘สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู’ ขึ้น เพื่อส่งมอบโอกาสและเติมเต็มความฝันของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและมีใจรัก ให้ก้าวสู่ความสำเร็จในวงการเทเบิลเทนนิสอาชีพ และยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกีฬาเทเบิลเทนนิสให้เป็นที่แพร่หลายจึงจัดกิจกรรม ‘ค่ายสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะเยาวชนไทย’ ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2557 โดยจัดมาแล้ว 8 ครั้งในทุกภูมิภาค เพื่อมุ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและขาดโอกาส ได้เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสอย่างถูกต้องโดยทีมโค้ชที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติ และนักกีฬาจิตอาสาของสโมสรฯ ที่ผ่านการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ สโมสรฯ ต้องการปลูกฝังให้นักกีฬาที่ได้รับโอกาสจากสโมสรฯ รู้จักการเป็น ‘ผู้ให้’ ด้วยการส่งต่อความรู้และทักษะต่างๆ ให้แก่เยาวชนผู้ที่มี ‘แพชชั่น’ ในกีฬาเทเบิลเทนนิสแต่ยังขาดโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกฝนแบบมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับที่ตนเองได้รับโอกาสมาก่อน

สำหรับกิจกรรมค่ายฯ ในปีนี้ จัดขึ้น ณ โรงยิมอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล (โรงเรียนเทศบาล 5) จังหวัดสตูล ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีโค้ชและเยาวชนผู้ที่มีความสนใจในกีฬาเทเบิลเทนนิสในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมจำนวนกว่า 120 คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลย หากขาดความร่วมมือจาก ‘ชมรมศูนย์เยาวชนเทเบิลเทนนิสจังหวัดสตูล’ ซึ่งมี สุกิจ สามี นักกีฬาพาราลิมปิกและโค้ช ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว แต่เปี่ยมไปด้วยใจรักในกีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นผู้ประสานงานหลัก

ความพิเศษของกิจกรรมค่ายฯ ในปีนี้ คือการเพิ่มหลักสูตร ‘อบรมโค้ช แลกเปลี่ยนแนวคิด การฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส’

เพื่อให้โค้ชในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงมีโอกาสได้รับแนวทางการฝึกสอนอย่างถูกวิธีจากโค้ชทีมชาติ รวมทั้งยังได้เรียนรู้เทคนิคการค้นหาจุดอ่อนของนักกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะ และใช้จุดแข็งให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักกีฬาเหล่านั้นอีกด้วย

อุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู กล่าวทิ้งท้ายว่า “บ้านปูฯ ต้องการสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยในด้านต่างๆ ให้เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ตามความเชื่อที่ว่า ‘พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา’ ซึ่งเป็นแนวทางที่เราใช้ในการบริหารสโมสรฯ มาตลอดระยะเวลากว่า 11 ปี เราสานฝันนักกีฬาผู้ที่มี ‘แพชชั่น’ ในกีฬาเทเบิลเทนนิส ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะนักกีฬาในสโมสรฯ เท่านั้น แต่รวมไปถึงเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและขาดโอกาสด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนดังกล่าวสอดคล้องกับหนึ่งในค่านิยมร่วมของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ คือ การมีใจรัก (passionate) ที่เรามุ่งเน้นให้พนักงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ได้ใช้ศักยภาพและความเป็นมืออาชีพเพื่อสร้างความสำเร็จและการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามที่ใจมุ่งหวังไว้ รวมไปถึงการห่วงใยและแบ่งปันสิ่งที่ตนรักให้แก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส”

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน