เกษตรฯ ปลื้มนักท่องเที่ยวตอบรับกระแสบ้านไทยในงาน Beijing Expo 2019 แห่เข้าชมคึกคัก เตรียมโชว์สินค้าแนวสุขภาพที่โด่งดังระดับโลกฝีมือคนไทย ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 นี้

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.62 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงกระแสตอบรับการจัดเข้าร่วมจัดงาน The International Horticultural Exhibition 2019: Beijing EXPO 2019 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-7 ตุลาคม 2562 ณ เขตเหยียนชิ่ง กรุงปักกิ่ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า จากรายงานของเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่บ้านไทย (Thai Pavilion) พบว่า ระยะเวลา 2 เดือนของการจัดงานมีนักท่องเที่ยวเข้าชมบ้านไทยแล้วกว่า 3.5 แสนคน คาดว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาจัดงานจะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมบ้านไทยกว่า 1 ล้านคน ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดงาน และนำเสนอให้ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ประเทศ สำหรับเป็นจุดต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมระดับ VVIP หรือ Super VIP จากประเทศต่างๆ ร่วมกับประเทศเยอรมัน การต้าร์ และญี่ปุ่น มีบุคคลสำคัญสนใจเข้าเยี่ยมชมจากประเทศต่างๆ เช่น เอกอัครราชฑูตประเทศอาร์เซอร์ไบจันประจำกรุงปักกิ่ง ผู้แทนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้แทนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรต ได้รับเชิญเข้าร่วมงานวันวันชาติของประเทศต่างๆ เช่น เยอรมนี ปาเลสไตน์ อาเซอร์ไบจัน เกาหลี และงานสำคัญของมณฑลในประเทศจีน เช่น มณฑลเหลียวหนิง มณฑลเทียนจิน เป็นต้น รวมทั้งยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจากประเทศจีนอย่างต่อเนื่องด้วย

จากการตอบรับที่ดีดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาคี กำหนดจัดกิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2562 โดยจะเป็นการจัดแสดงสินค้ากลุ่มพืชผัก สมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูป จัดภายใต้แนวคิด Well-Being, Green Living ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1.กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสาธิตประกอบอาหารไทยแบบกึ่งสำเร็จรูป ทำอาหารว่างจากพืชผัก การนวดประคบด้วยน้ำมันนวด และลูกประคบ จัดชิมผักอบแห้ง น้ำผักและชาสมุนไพร และจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผักและสมุนไพร เช่น ผักอบแห้ง ขนมจากพืชผัก ผักเม็ด ขี้ผึ้ง ยาดม น้ำมันนวด ลูกประคบ 2.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดแสดงผลิตภัณฑ์ Champion Products ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กวาวเครือขาว กระชายดำ ฯลฯ จัดแสดงวิวัฒนาการชนิดสมุนไพรในลูกประคบ และจัดสาธิตการนวดไทย จัดแสดงฤาษีดัดตนบนเวทีกลาง และ 3. กรมหม่อนไหม จัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนและไหม ได้แก่ ชาใบหม่อน “กาญจนา” ที่ได้มาตรฐาน GMP HACCP IFOAM และได้รางวัลชนะเลิศ OTOP Champion ระดับ 5 ดาว และผลิตภัณฑ์ใยไหมในลูกประคบ เครื่องสำอาง และสปา เป็นต้น

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเวลาดังกล่าว ขอเชิญไปชื่นชมความเป็นไทยซึ่งนำเสนอในรูปแบบบ้านทรงไทย (Thai Pavilion) ภายใต้แนวคิด The Green Way of Life, the Thai Way of Sufficiency และสวนไทยที่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง กับวิถีชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรมและเรียบง่าย ใช้ได้จริง โดยสวนไทยมีการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก ผลไม้ สมุนไพร การบริโภคในครัวเรือน และการสร้างรายได้ให้ครัวเรือน ในแนวคิด “ซุปเปอร์มาร์เก็ตรอบบ้าน” และยังเป็นการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance