22-26 ก.ค.นี้ หมุนเวียนไปใน 5 รพ.สังกัดกทม. รพ.กลาง รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.เจริญกรุงฯ รพ.สิรินธร รพ.ตากสิน ถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ไม่ต้องงดน้ำ-อาหาร แต่รับจำนวนจำกัด สอบถามได้ที่รพ.ทั้ง 5 แห่ง

กทม. แจ้งว่า ได้จัดโครงการ "ถวายชัยเฉลิมชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ" เพื่อลดอัตราการป่วยและตายของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี และลดภาวะแทรกซ้อนของโรคตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับ ซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของไทย โดยจะจัดขึ้นในโรงพยาบาลสังกัดกทม. 5 แห่ง ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 22-26 ก.ค.62 หมุนเวียนไป เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ดังนี้

วันที่ 22 ก.ค. จัดตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วันที่ 23 ก.ค. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เขตหนองจอก วันที่ 24 ก.ค. โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ วันที่ 25 ก.ค. โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน และวันที่ 26 ก.ค.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 อีกทั้งในวันที่ 28 ก.ค.ของทุกปี ยังเป็นวันตับอักเสบโลก อีกด้วย ซึ่งปี 61 ที่ผ่านมา มีประชาชนสนใจเข้ารับการคัดกรองรวมจำนวน 3,937 คน

สำหรับการเจาะเลือดตรวจหาไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร แต่รับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดผ่านศูนย์ BFC หรือแผนกประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง โรงพยาบาลกลาง โทร. 0 -2225 -1354 โรงพยาบาลตากสิน โทร. 0-2437-7677 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร.0-2289-7986 โรงพยาบาลสิรินธร โทร. 0-2328 -6760 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 082-940-6308 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ โทร. 0-2222 -5141 ในวันและเวลาราชการ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน