สัปดาห์พระเครื่อง / ราม วัชรประดิษฐ์

“หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพ สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วหล้า จนอาจกล่าวได้ว่า ‘ถ้าไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี แล้วไม่ได้ไปกราบ สักการะ ถือว่าไปไม่ถึงสุพรรณบุรี’ ทีเดียว”

การสร้างวัตถุมงคล ‘หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์’ นั้น มีมาทุกยุคทุกสมัย ซึ่งล้วนคงความศักดิ์สิทธิ์แห่ง องค์พระหลวงพ่อโตเสมอมา แต่ “เหรียญหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ รุ่นแรก” ที่จะกล่าวถึงนี้ นับเป็นเหรียญ เก่าแก่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เป็นเหรียญพระพุทธอันดับหนึ่งของจังหวัด ที่ปัจจุบันหาดูหาเช่าได้ยากนัก ซึ่งนอกจากวัตถุประสงค์การจัดสร้างแล้ว อาจเป็นด้วยพระเกจิผู้ปลุกเสก คือ ‘หลวงพ่อสอน’ อดีตเจ้าอาวาสรูป ที่ 2 ของวัดป่าเลไลยก์ ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างมากของชาวสุพรรณบุรี

เหรียญพระครูโพธาภิรัตน์ หรือหลวงพ่อสอน วัดป่าเลไลย์  พ.ศ.2478 หน้า

พระครูโพธาภิรัต หรือ หลวงพ่อสอน เป็นชาวบ้านค่ายเก่า จ.สุพรรณบุรี อยู่เหนือวัด พระศรีรัตน มหาธาตุ ไปราว 100-200 เมตร เกิดในราวปี พ.ศ.2408 โยมบิดา-มารดา ชื่อ นางสิน-นางนิ่ม ตอนเด็กๆ ศึกษาร่ำเรียนหนังสือไทยและอักขระขอมที่วัดประตูสาร เมื่ออายุครบบวชในปี พ.ศ.2429 จึงอุปสมบท ที่วัดประตูสาร

เหรียญพระครูโพธาภิรัตน์ หรือหลวงพ่อสอน วัดป่าเลไลย์ พ.ศ. 2478 หลัง

ท่านเป็นพระภิกษุที่ใฝ่ใจในการศึกษาและมีโอกาสได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานกับ ‘หลวงพ่อกล่ำ’ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ ผู้ทรงพุทธาคม แล้วข้ามฟากมาเรียนพระปริยัติธรรม ที่วัดสุวรรณภูมิ และมาจำพรรษาวัดไชนาวาส (วัดชายนา) เพื่อศึกษาเพิ่มเติม ครั้นเมื่อทราบว่า ‘หลวงพ่อเนียม’ วัดน้อย เป็นพระเกจิผู้เก่งกล้าด้านวิปัสสนากรรมฐานและพระปริยัติธรรม ก็เดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษา จนแตกฉานอีกด้วย

ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็น ‘พระครูวินัยธร’ ฐานานุกรมของ พระวิบูลย์เมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัด สุพรรณบุรี ได้ระยะหนึ่ง ขณะนั้น ‘วัดป่าเลไลยก์’ เริ่มชำรุดทรุดโทรมมากอีกทั้งไม่มีพระจำพรรษา คณะสงฆ์พิจารณาเห็นว่า ถ้าปล่อยไว้เช่นนี้วัดต้องร้างอย่างแน่นอน จึงมีมติแต่งตั้งให้ ‘พระครูสอน’ ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในปีพ.ศ.2456 เพื่อฟื้นฟูสภาพวัดโบราณให้คงอยู่สืบไป

เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโตรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2462

เมื่อเข้าปกครองดูแล ท่านก็เริ่มพัฒนาวัดป่าเลไลยก์ในทันที สร้างศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ พระอุโบสถ และขุดบ่อน้ำ 3 บ่อ รวมทั้งเสนาสนะต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาด้านการศึกษา ริเริ่มการศึกษาทั้งด้านพระปริยัติธรรมและการสอนภาษาไทย ขึ้นในจังหวัด เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างยิ่งของชาวสุพรรณบุรีและใกล้เคียง สมณศักดิ์สุดท้ายได้เป็น ‘พระครูโพธาภิรัต’ ก่อนมรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2475 สิริอายุ 67 ปี พรรษา 46

หลวงพ่อสอน สร้างวัตถุมงคลไว้พอสมควร ซึ่งล้วนเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางและหายากยิ่ง ในปัจจุบัน มีอาทิ เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก ปี พ.ศ.2461, เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโตรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2462, เหรียญรูปเหมือนทรงอาร์ม ปี พ.ศ.2470 ฯลฯ

เหรียญหลวงพ่อสอน รุ่นแรก พ.ศ.2461

สำหรับ เหรียญหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ รุ่นแรก นี้ มีความสำคัญคือ หนึ่ง ... จัดสร้างในวาระที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) โปรดเกล้าฯ ยกฐานะ ‘วัดป่าเลไลยก์’ ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2462 ยังความปลาบปลื้มมาสู่ชาวตำบลรั้วใหญ่และ ชาวสุพรรณบุรียิ่งนัก ในการนี้ จึงได้จัดให้มีการเฉลิมฉลอง “หลวงพ่อโต” อย่างยิ่งใหญ่ และจัดสร้าง ‘เหรียญหลวงพ่อโต’ ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อแจกจ่ายเป็นที่ระลึก สอง ... หลวงพ่อสอน เจ้าอาวาส ผู้ทรงพุทธาคมและเป็นที่เคารพศรัทธายิ่งของสาธุชน ท่านทำการปลุกเสกด้วยตัวท่านเอง ดังนั้น เรื่องพุทธคุณเชื่อขนมทานได้เลย ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ ด้านหน้า จำลองรูปหลวงพ่อโต พระประธาน ในปางป่าเลไลยก์ (ปาลิไลยก์) มีรูปช้างถวายกระบอกน้ำ ลิงถวายรวงผึ้ง ตกแต่งพื้นหลังอย่างสวยงาม ด้านหลัง เป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ต่อมาลงมาเป็นปีที่สร้าง ‘๒๔๖๒’ และอักษรไทยชื่อพระประธานว่า ‘หลวงพ่อวักป่าเรไร’

ปัจจุบัน เหรียญหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ รุ่นแรก จึงถือเป็นเหรียญพระพุทธยอดนิยมอันดับ หนึ่งของ สุพรรณบุรี ซึ่งหาดูหาเช่ายากยิ่ง เพราะผู้มีไว้บูชาต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “พุทธคุณ ครอบจักรวาล” จึงต่างหวงแหนยิ่งนักครับผม

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance