วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการสอบคัดเลือกตรง สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านดนตรีระดับปริญญาตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (สาขาการแสดงดนตรีคลาสสิคดนตรีแจ๊ส การขับร้อง การแสดงละครเพลง การประพันธ์เพลง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาการผลิตดนตรี) และระดับปริญญาโท หลักสูตรหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

กำหนดการสอบคัดเลือกในวันสอบวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 (เริ่มเรียนเดือนสิงหาคม 2562) ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791 -6259 หรือ เว็บไซต์ www2.rsu.ac.th

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน