พร้อมเปิดสัญญาณไฟจราจร!! ทม.หนองคาย ทุ่มงบกว่า 5 ล้านบาท ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบ้านนาคลอง และหมู่บ้านเคียงเมือง หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง คาดวันที่ 20 ก.ค.62 นี้ จะเปิดใช้ได้ วันนี้ (12 ก.ค.62) นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย และ นายบัญชา อาศรัยราช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองคาย ได้ตรวจติดตามความคืบหน้าการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ที่บริเวณ 4 แยกบ้านนาคลอง และ หมู่บ้านเคียงเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เปิดเผยว่า หลังจาก กรมทางหลวงชนบท ได้ทำถนนผังเมืองรวมหนองคาย ระยะทาง 6 กิโลเมตร ทำให้รถสัญจรด้วยความเร็วเป็นจำนวนมาก บริเวณ 4 แยกบ้านนาคลอง และ หมู่บ้านเคียงเมือง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทางเทศบาลเมืองหนองคาย จึงได้ประสานไปยัง กรมทางหลวงชนบท เพื่อขอติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณดังกล่าว แต่เนื่องจากงบประมาณของกรมทางหลวงชนบทไม่เพียงพอ ทางเทศบาลเมืองหนองคาย จึงได้ประชุมจัดงบประมาณของทางเทศบาลเมืองหนองคาย มาดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัย ซึ่งขณะนี้เหลือการติดตั้งตู้สัญญาณไฟจราจร คาดวันที่ 20 ก.ค.2562 นี้จะสามารถเปิดใช้สัญญาณไฟจราจรได้.