ลานบ้านกลางเมือง/บูรพา โชติช่วง: ใหญ่แค่ไหนต้องไปดู ต้นเซียงใหญ่ รุกขมรดกกลางดงป่า สัมผัสวิถีชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมคู่บ้านนาบอนเมืองเลย ไปชมต้นเซียงใหญ่ที่บ้านนาบอนเมืองเลยสุดสัปดาห์ที่แล้ว ต้นเซียงใหญ่นี้ (เซียง ออกเสียงสำเนียงท้องถิ่น) หรือ ต้นผึ้ง, ยวนผึ้ง อยู่ในป่าสาธารณประโยชน์ บ้านนาบอน ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย ตามข้อมูลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยบอกเซียงต้นนี้ เป็นต้นไม้ใหญ่ที่สุดของเมืองเลย อายุ 150 – 200 ปี ปีกของลำต้นแผ่กว้างค้ำต้นตรงสูงตระหง่าน เส้นรอบวงประมาณ 22 เมตร และอยู่ในบัญชี “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เช่นกัน นอกจากนี้บริเวณรอบต้นเซียงยังมีพืชสมุนไพร เช่น เตยหอม แก้บำรุงหัวใจ ดับพิษไข้ ชูกำลัง, กระไดลิง แก้พิษต่างๆ ขับเหงื่อ, เปล้าใหญ่ บำรุงโลหิตระดู แก้น้ำเหลืองเสีย, ไพล ขับลม แก้ปวดเมื่อย ฯ ในบริเวณใกล้กันยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่อีกร่วม 10 ต้น ทำให้บริเวณโดยรอบมีสภาพป่าครึ้มสมบูรณ์ สร้างความร่มรื่นแก่ผู้มาเยือนดีทีเดียว ต้นเซียงใหญ่ ต้นไม้ใหญ่อื่นๆ และพืชสมุนไพร ชาวบ้านนาบอนได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งศึกษาพืชพันธุ์ป่าชุมชนแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าในเขตเมืองเลย หลุดจากป่าชุมชนไปวัดโพธิ์ชัย มีพระปางนาคปรกใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลย ได้กราบไหว้ขอพร ส่วนลานวัดวัดยังคงเป็นศูนย์กลางของชุมชน งานบุญ งานประเพณี งานวัฒนธรรมชาวบ้านมารวมตัวกันทำกิจกรรม นำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดให้กับผู้สนใจ เช่นศิลปะการทำหมากเบ็ง พานพุ่มดอกไม้ใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แกะสลัก ฉลุ ต้นปราสาทผึ้ง สำหรับใช้ในขบวนแห่เทศกาลออกพรรษา ทั้งนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายให้ผู้มาเที่ยวได้เลือกซื้อหาติดไม้ติดมือกลับบ้านหรือเป็นของฝาก อีกสิ่งที่สังเกตได้ ชาวบ้านนาบอนใช้ชีวิตเรียบง่าย นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำรงชีพ คนในหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มหรือชมรม ทำสมุนไพรสกัดตะไคร้หอมกันยุง ป้องกันไข้เลือดออกของคนในชุมชน ส่งเสริมเกษตรในครัวเรือนด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ส่งเสริมจัดการขยะเปียกเพื่อนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ จัดโครงการงานศพปลอดเหล้า ก่อให้เกิดกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ การทำของที่ระลึกงานมงคลและอวมงคล ได้ใช้จุดนี้เริ่มต้นให้คนในชุมชนอุดหนุนสินค้าชุมชนด้วยกัน แล้วขยายผลจำหน่ายนอกชุมชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งการรวมกลุ่มสตรีสูงอายุขี่จักรยาน กลุ่มผู้ชายวัยกลางคนนำรถไถนามาดัดแปลงไว้บริการนั่งนำชมหมู่บ้านและต้นเซียงใหญ่ บ้านนาบอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการ ปัจจุบันมีชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 22,000 ชุมชน การเดินทางไปชมต้นเซียงใหญ่และเที่ยววิถีบ้านนาบอนนั้นแสนสะดวกโดยรถยนต์ จากเทศบาลไปตามถนนวิสุทธิเทพ ประมาณ 4 กม. ถึงบ้านกกม่วงชี ข้ามสะพานแม่น้ำเลยประมาณ 200 เมตรถึงวัดโพธิ์ชัย ที่ตั้งหมู่ 7 บ้านนาบอน ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย ไปเที่ยวแล้วจะเห็นชีวิตสัมพันธ์ของคนในชุมชน มีต้นเซียงใหญ่ รุกขมรดกคู่บ้านนาบอน อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมเมืองเลย