เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 11 ก.ค.62 ที่ สภ.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 / เอราวัณ 2เดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ สภ.หินซ้อน ภ.จว.สระบุรี และขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.1 โดยมี พ.ต.อ.กิตติ สุขสมภักดิ์รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.ท.ชูเกียรติ สุขประเสริฐ สว.สภ.หินซ้อน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมประชุม

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่า ตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 298/2561 ลง 1 ต.ค.2561 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ฯ รับผิดชอบพื้นที่ ภ.จว.สระบุรี ช่วงระหว่างเดือน มิ.ย.- ก.ค.2562 นั้นได้กำชับให้ขับเคลื่อนและปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของรัฐบาล,ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.1 อย่างเคร่งครัด เน้นย้ำ โดยให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรมและให้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในขณะแต่งเครื่องแบบ ต้องแต่งกายและตัดผมสั้นให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงการแสดงกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ โดยให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ตามนโยบายของ ตร.พร้อมปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนในสถานีตำรวจ ตามหนังสือสั่งการของ ตร. อย่างเคร่งครัด พัฒนาหน่วยงาน ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และพร้อมต่อการรับการตรวจจากคณะจเรตำรวจฯ

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวต่อว่า ให้จัดทำข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลบุคคลตามหมายจับค้างเก่า(CCOC) และให้เร่งรัดจับกุมตัวบุคคลตามหมายจับมาดำเนินคดีให้จงได้ โดยให้มีการสืบสวน ก่อน/ขณะ/หลัง เกิดเหตุ จัดตั้งแหล่งข่าวทุกชุมชน เพิ่มความเข้มในการออกตรวจป้องกันเหตุ หมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำ จัดสายตรวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดทำแผนระดมกวาดล้างตามวงรอบที่เหมาะสม.อำนวยความยุติธรรมทางอาญาด้านงานสอบสวน ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 อย่างเคร่งครัด.ปฏิบัติตามนโยบายด้านปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ปจร.) ,ด้านการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปทส.) ,ด้านการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและ มือปืนรับจ้าง (ปอร.) และด้านการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน (ศปฉช.) ของ รัฐบาล ,ตร. และ ภ.1 อย่างเคร่งครัด

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวต่อท้ายอีกว่า นอกจากนี้ให้เพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้าประเวณี และความผิดเกี่ยวกับสถานบริการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558 ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย และในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 อย่างเคร่งครัด กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ห้ามยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นอันขาด โดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

กองทุนประกันวินาศภัย