คืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 7 ช่อง หลังหยุดออกอากาศจอดำวันที่ 16 ส.ค.62 รวมค่าชดเชย 2,932.68 ล้านบาท "กสทช."เผยช่อง 3SD หักแล้วเหลือเงินชดเชย 680 ล้านบาท ขณะที่ช่อง 3 Family ได้น้อยสุด 162 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.สรุปการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล รวมจำนวน 7 ช่อง ดังนี้ 1.บริษัท สปริง 26 จำกัด (หมายเลขช่อง 26 หรือช่อง NOW เดิม)จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 ส.ค.62 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 16 ส.ค.62 เวลา 00.01 น.ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4จำนวน 890,834,580.43 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 215,070,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิ 675,764,580.43 บาท

2.บริษัทสปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (หมายเลขช่อง 19 หรือช่อง Spring News) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 ส.ค.62 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 16 ส.ค.62 เวลา 00.01 น. ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่จำนวน 500,951,978.91 บาท ยอดค้างชำระงวด 4 ไม่มี จำนวนเงินค่าชดเชยสุทธิ 500,951,978.91 บาท

3.บริษัทไบรท์ ทีวี จำกัด (หมายเลขช่อง 20)จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 ส.ค.62 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 16 ส.ค.62 เวลา 00.01 น. ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 499,009,430.95 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 127,116,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 371,983,430.95 บาท

4.บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด (หมายเลขช่อง 21)จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 31 ส.ค.62 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 1 ก.ย.62 เวลา 00.01 น. ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 508,594,170.42 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 130,540,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 378,054,170.42 บาท

5.บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (หมายเลขช่อง 14 หรือช่อง MCOT Family) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 ก.ย.62 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 16 ก.ย.62 เวลา 00.01 น. ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 226,428,367.32 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 63,130,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 163,298,367.32 บาท

6.บริษัทบีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด (หมายเลขช่อง 28 หรือ ช่อง 3SD) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 30 ก.ย.62 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 1 ต.ค.62 เวลา 00.01 น. ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 903,178,695.45 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 223,095,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 680,083,695.45 บาท

7.บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด(หมายเลขช่อง 13 หรือ ช่อง 3 Family) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 30 ก.ย.62 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 1 ต.ค.62 เวลา 00.01 น. ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 226,315,837.27 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 63,772,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 162,543,837.27 บาท

ทั้งนี้หลังจากยุติการออกอากาศแล้ว ในวันถัดไปขอให้ทั้ง 7 ช่อง มาทำเรื่องขอรับเงินค่าชดเชยดังกล่าวกับทางสำนักงาน กสทช. เพื่อที่สำนักงาน กสทช.จะได้รีบดำเนินการพิจารณาให้โดยเร็วที่สุด

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน