นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จากกลุ่มตัวอย่าง 1,210 ตัวอย่าง ทั่วประเทศ พบว่า ประชากรมีการวางแผนทำบุญในช่วงวันสำคัญทางศาสนา แต่ส่วนใหญ่ 35.9% มีจำนวนเงินในการทำบุญลดลง และ 62.2% มีการวางแผนเดินทางไปนอกจังหวัดเพื่อทำบุญและท่องเที่ยว

ขณะที่บรรยากาศความคึกคักและกิจกรรมในช่วงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาในปีนี้ พบว่า 39.1% มองว่ามีความคึกคักน้อยกว่าปีก่อน เนื่องจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจยังแย่ลง,ราคาสินค้าแพงขึ้น,มีหนี้สินและรายได้ยังน้อย ส่งผลให้เงินสะพัดในช่วงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาปีนี้ขยายตัว 3.5% ต่ำสุดในรอบ 4 ปี คิดเป็นมูลค่า 6,704 ล้านบาท ซึ่งความไม่มั่นใจต่อเศรษฐกิจประเทศมีผลต่อการจับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างมาก โดยมองว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวต่ำกว่า 3.5%