นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม.ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งเเริ่มต้นสัญญาวันที่ 28 มิ.ย.59 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ส.ค.62 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,139 วัน ตั้งอยู่บนพื้นที่ 35 ไร่ บริเวณถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ซึ่งอยู่ห่างจากถนนพระรามที่ 2 ประมาณ 9 กม.

แบ่งการก่อสร้างเป็น 6 ส่วนคือ 1.อาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (อาคาร 1) เป็นอาคารสูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2.อาคารหอพักผู้ป่วย (อาคาร 2) เป็นอาคารกลางน้ำสูง 7 ชั้น รวมดาดฟ้า 3.อาคารสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ (อาคาร 3) เป็นอาคารกลางชั้นเดียว ประกอบด้วย บ้านพัก 8 หลัง และอาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง 4.อาคารหอพักบุคลากรและอาคารบริการงานระบบ 7 ชั้น 5.อาคารสถานีซ่อมบำรุง (อาคาร 5) สำหรับผลงานในภาพรวมคืบหน้าแล้ว 93.29% คาดจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการบางส่วนแก่ประชาชนประมาณปลายปี 62

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเพิ่มช่องทางให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้รับการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงครบวงจร รวมทั้งให้บริการบำบัดรักษาโรคเฉพาะทางแก่ผู้สูงอายุได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่เขตบางขุนเทียนและพื้นที่ใกล้เคียง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามาถึงโรงพยาบาลในเมือง อีกทั้งยังเป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน