ประสบความสำเร็จในการปลูกฝังให้เยาวชนไทยรักการอ่านมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 ชวนเหล่าจิตรกรรุ่นใหม่ร่วมปลดปล่อยจินตนาการผ่านการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ด้วยการซึมซับแรงบันดาลใจที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไทยที่สอดแทรกวิถีชีวิต ที่ผูกพันกับ “บ้าน วัด โรงเรียน” หรือเลือกอ่านได้จาก 50 ตัวอย่างวรรณกรรมชวนอ่าน อาทิ แก้วจอมซน (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) , อยู่กับก๋ง (หยกบูรพา), กลิ่นสีและกาวแป้ง (พิษณุ ศุภนิมิตร) , ความสุขของกะทิ (งามพรรณ เวชชาชีวะ) , เด็กชายมะลิวัลย์ (ประภัสสร เสวิกุล) เป็นต้น โดยเป็นวรรณกรรมที่ร้อยเรียงเรื่องราวให้อ่านสนุก เปี่ยมอรรถรสและงดงาม ด้วยวรรณศิลป์ สอดแทรกขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ “บ้าน วัด โรงเรียน” ตั้งแต่แรกเกิดจนวันสุดท้ายของชีวิต

"บ้าน วัด โรงเรียน" รวมเรียกสั้นๆ ว่า "บวร" เปรียบเสมือน 3 เสาหลักที่เชื่อมโยงผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทย มาตั้งแต่อดีต บวรเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ สอดแทรกอยู่ในวรรณกรรมหลายเล่ม ทั้งยังปรากฎในศิลปะการแสดงทุกแขนง อินทัชจึงได้นำบวรมาเป็นโจทย์ของการสร้างสรรค์งานศิลปะในปีนี้ ด้วยมุ่งหวังปลูกจิตสำนึกรักการอ่านให้เยาวชนไทย ควบคู่กับการอนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทย ผ่านการถ่ายทอดจินตนาการที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมนำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะที่สื่อความหมายเชิงบวก บ่งบอกถึงความสุข ความสวยงาม และสะท้อนความเป็น “บวร” ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทย ได้อย่างแจ่มชัด ผ่านเทคนิคลายเส้นหรือการใช้สีที่ถนัด (ยกเว้นการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก)

อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พุทธศักราช 2536 และหนึ่งในกรรมการตัดสินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช กล่าวว่า “เพราะศิลปะทุกแขนงบนโลกเชื่อมโยงกันด้วยอารมณ์ความรู้สึกจะเห็นได้จากศิลปินระดับโลกที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกจากการอ่านหนังสือ โดยไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดในนั้น แต่อาจจะเป็นการหยิบยก เรื่องราวบางช่วงตอนที่กระทบใจหรือสร้างแรงบันดาลใจจนเราอยากถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจ ให้เป็นผลงานศิลปะ เพราะศิลปะที่มีคุณค่าต้องประกอบด้วยองค์รวม 3 ประการ นั่นคือความรู้สึก จินตนาการ และปัญญา

เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากการอ่านวรรณกรรมเคยสร้างชื่อเสียงให้ศิลปินระดับโลกมาแล้ว ดังจะเห็นได้จากผลงานชื่อ “Ophelie” ของเซอร์ จอห์น เอเวอเรตต์ มิลเลส (Sir John Everett Millais) จิตรกรเอกของอังกฤษแห่งศตวรรษที่ 19 ที่ได้แรงบันดาลใจจากโศกนาฏกรรมของโอฟิลเลียในนวนิยาย “Hamlet” ของวิลเลียม เชกสเปียร์ (William Shakespeare) เช่นเดียวกับผลงานของซัลบาโด ดาลี (Salvador Dali) อย่าง “Mad Tea Party” ที่ได้แรงบันดาลใจจากการอ่านนิยายสุดคลาสสิค “Alice in Wonderland” ในเรื่องนี้อาจารย์เนาวรัตน์ ยังกล่าวด้วยว่า

น้องๆ คนไหนที่ฝันอยากเป็นศิลปินรุ่นใหม่และมีใจรักในการอ่านวรรณกรรม รีบส่งผลงานมาร่วม ประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 082-796-1670-1 , 02-934-6767 หรือ 02-118-6953 และติดตามความเคลื่อนไหวหรือค้นหา 50ตัวอย่างวรรณกรรม ชวนอ่านที่ www.intouchcompany.com ,FB : intouchstation หรือ Line ID : Jintanakarn.intouch

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน