บอร์ดมรดกภูมิปัญญาฯ เห็นชอบขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 62 จำนวน 18 รายการ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 6/2562 เห็นชอบประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. 2562 ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้นำเสนอจำนวน 18 รายการ ประกอบด้วย ด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ได้แก่ 1) ตำนานเขาสาปยา ชัยนาท 2) ตำนานเมืองลพบุรี ลพบุรี ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ 3) โปงลาง กาฬสินธุ์ 4) กลองอืด ตาก 5) รำมอญ ปทุมธานี 6) รำตร๊ด ศรีสะเกษ และสุรินทร์ 7) ลำแมงตับเต่าไทเลย เลย ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล ได้แก่ 8) ประเพณีอัฏฐมีบูชา กรุงเทพมหานคร นครปฐม และอุตรดิตถ์ 9) โจลมะม้วต สุรินทร์ 10) ประเพณีแห่นางดาน นครศรีธรรมราช ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ได้แก่ 11) ทุเรียนนนท์ นนทบุรี 12) ปลาสลิดบางบ่อ สมุทรปราการ 13) หม้อดินเผาเกาะเกร็ด นนทบุรี ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม 14) งานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชร เพชรบุรี 15) เครื่องปั้นดินเผา ด่านเกวียน นครราชสีมา 16) ซิ่นหมี่คั่นน้อย ไทหล่ม เพชรบูรณ์ ด้านการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ได้แก่ 17) อิ้นกอนฟ้อนแคน นครปฐม และ 18) การแข่งขันว่าวดุ๊ยดุ่ย จันทบุรี นับตั้งแต่มีการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจนถึงล่าสุดรวม 354 รายการ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนดจัดงานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เครดิตภาพ: เฟสบุ๊ก ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์