‘ไอคอนสยาม’ ร่วมกับ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด พร้อมด้วย บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงาน “ไอคอนสยาม ร้อยล้านใจ เป็นเทียนไทย ให้เรืองรอง” (The ICONIC Candle Festival) เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาของไทยเนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อมสืบสานศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูช่างเทียนให้คงอยู่ถาวรสืบไป ภายในงานพบกับประติมากรรมต้นเทียนแกะสลักรางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2561 จากจังหวัดอุบลราชธานี รายล้อมด้วยต้นเทียนตัวแทนวัดใน 77 จังหวัด งดงามตระการตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย นำขบวนนางรำโดยนักแสดงชื่อดัง ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ในพิธีเปิดที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “ไอคอนสยามมีปณิธานที่จะเชิดชูเรื่องราวอันมีคุณค่า และเป็นความภาคภูมิใจจากทุกมิติของความเป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยนำเสนอเรื่องราวความเป็นไทยที่มีคุณค่าให้แก่ประเทศ และช่วยกันเผยแพร่และสืบทอดเรื่องราวดีๆ ให้คนไทยและทั่วโลก เนื่องในวันเข้าพรรษานี้จึงได้จัดงาน “ไอคอนสยาม ร้อยล้านใจ เป็นเทียนไทย ให้เรืองรอง” (The ICONIC Candle Festival) ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562 ขึ้น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการถวายเทียนพรรษา อันเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่สำคัญของไทยนับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย พร้อมสืบสานศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูช่างเทียนให้คงอยู่ถาวรสืบไป ทั้งยังเป็นการแสดงพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคนไทยที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้สว่างไสวรุ่งโรจน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย” ภายในงาน ไอคอนสยามได้ลำเลียงประติมากรรมต้นเทียนขนาดยักษ์มาจากจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงและจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนในเขตเมืองหลวง คนรุ่นใหม่ และนักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมประจักษ์ถึงความวิจิตรงดงามของประเพณีไทย บริเวณริเวอร์ พาร์ค อลังการตระการตาไปกับประติมากรรมต้นเทียนขนาดยักษ์แกะสลักอันวิจิตรงดงาม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2561 จากจังหวัดอุบลราชธานี ขนาดความสูงกว่า 5 เมตร ผลงานจากจินตนาการของอาจารย์วีระ มีสุข ครูช่างแกะสลักเทียน ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ ตอนพระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต ประดับรายล้อมด้วยต้นเทียนตัวแทนวัดใน 77 จังหวัด พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปนำ’แท่งเทียนบาท’ หรือเทียนแท่งที่ใช้สำหรับจุดบูชาพระรัตนตรัย มาร่วมทำบุญบริจาคเพื่อเป็นกุศลทานแห่งชีวิต โดยไอคอนสยามจะนำต้นเทียน 77 แท่ง พร้อมเทียนที่ได้รับบริจาค ไปถวายให้แก่วัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด อีกทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย ที่บูรณาการผสมผสานการเต้นรำ นาฏศิลป์ ดนตรี งานวรรณศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน ในชื่อชุด “ร้อยใจไทย แซ่ซ้องบูชา มหาต้นเทียน” นอกจากนั้นบริเวณ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของเทศกาลเข้าพรรษา และการสาธิตการแกะสลักเทียนโดยช่างฝีมือจากจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อปทำดอกผึ้งด้วยแม่พิมพ์จากผลโพธิ์ทะเล ดอกไม้ที่ทำจากเทียนเพื่อใช้ประดับตกแต่งบนโครงปราสาทผึ้ง สำหรับนำไปใช้ในงานบุญสำคัญช่วงวันออกพรรษาของชาวไทยอีสาน และในระหว่างวันที่ 12 -14 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติกับโครงการเทศน์มหาชาติการกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 อีกด้วย ไอคอนสยาม ขอเชิญชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่งกายชุดไทยมาร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทยในงาน “ไอคอนสยาม ร้อยล้านใจ เป็นเทียนไทย ให้เรืองรอง” (The ICONIC Candle Festival) ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-495-7000