ชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มวิชาการและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมเดินทางศึกษาดูงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสาคร เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน