เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มอบหมายให้นายธวัช ธรรมแงะ กำนันตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด=นายปรีชา สอนแวว "ผู้ใหญ่หมี ลีลาวดี" ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว ตำบล แม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อม นายสมชาย คำพีสินธ์ สมาชิกสภา.อบต บ้านหนองบัว และชาวบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 แสดงความยินดีกับน้องมีมี นางสาวกัลย์สุดา ชนาคีรี ที่เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2019 และได้ เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย จากผู้เข้าประกวด 619 คน และได้รับรางวัล โกลเด้นท์ เทียร่า คนที่ 8 ซึ่งน้องมีมี นางสาวกัลย์สุดา ชนาคีรี นั้นเป็นคน บ้านหนองบัว หมู่7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ลูกบ้านผู้ใหญ่หมี ลีลาวดี

รายงานข่าวแจ้งว่า น้องมีมี มีชื่อจรืงว่า นางสาวกัลย์สุดา ชนาคีรี หมายเลข 25 เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2019 จากผู้เข้าประกวด 619 คน คัดเหลือ 60 คว้า โกเด้นท์เทียร่า คนที่8 รอบคัดเลือกวันจริง ได้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
บ้านอยู่ที่หนองบัว หมู่7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance