ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมออกงาน “Smart SME Expo 2019 ” พร้อมนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำปีแรก 1.99% ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 2.99% (MRR-3.76) ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.99% (MRR-2.76) พิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 ฟรี (1) ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (2) ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ และ(3) ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

สำหรับผู้ที่ยื่นกู้เพื่อซื้อ/สร้างที่อยู่อาศัย จองสิทธิ ระหว่างวันที่ 4 - 7 ก.ค. 62 ยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 62 เป็นต้นไป และทำนิติกรรมภายในวันที่ 4 ก.ย. 62

นอกจากนี้ภายในงานยังมีโซนเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี นาน 6 เดือน และบวกเพิ่ม 0.10% ต่อปี จองสิทธิ ระหว่างวันที่ 4 - 7ก.ค. 62 รับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 4 – 13 ก.ค. 62

ทั้งนี้ งาน “Smart SME Expo 2019” ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 ก.ค. 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อิมแพคเมืองทองธานี