พิษณุพงษ์ โพธิพิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE (ยืนแถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) นำพนักงานและตัวแทนจิตอาสาของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 กับสมาคมประกันชีวิตไทย โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (ยืนแถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย