นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม.เปิดเผยว่า กทม.ร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พร้อมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพุทธศาสนิกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-17ก.ค.62 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ระหว่างวันที่ 10-15ก.ค.62 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุฯ โดยกทม.เป็นเจ้าภาพกัณฑ์ที่ 13 “กัณฑ์นครกัณฑ์” ในวันจันทร์ที่ 15 ก.ค.62 เวลา 14.00-15.00 น. และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี62 ในวันอังคารที่ 16 ก.ค.62 เวลา 07.00 น. ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชฯ ซึ่งกทม.ร่วมเป็นเจ้าภาพ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน