พนักงาน ตัวแทนและผู้บริหาร บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด “ประกันชีวิต ประกันอนาคต” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชำติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ