กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 หรือ “กลุ่มจังหวัดสนุก” ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ได้ร่วมกันจัดงาน “ท่องเที่ยวเมืองสนุก ณ สุขสยาม” ภายใต้โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล ระหว่างนี้ – 6 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตที่งดงามอารยธรรมลุ่มน้ำโขง และช้อปกันอย่างจุใจกับผลิตภัณฑ์เด่น บริการดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย อาทิ เนื้อโคขุนมุกดาหาร, ผ้าหมักโคลน, งานฝีมือจากต้นกก, ผ้าย้อมมูลควาย, ข้าวฮางงอก เป็นต้น พร้อมสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย และร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลตลอดงาน ติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ที่ facebook : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร