“วิโรจน์” ลาออก "หน.พรรคเพื่อไทย" แล้ว ตั้ง “ปลอดประสพ” นั่งรักษาการ ที่พรรคเพื่อไทย นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรคได้ ลงนามลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้ว ซึ่งจะมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้(3ก.ค.) ดังนั้นคณะกรรมการบริหารชุดนี้จะพ้นวาระหน้าที่ทั้งชุด โดยระหว่างนี้รักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคมาปฎิบัติหน้าที่ชั่วคราว โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี จะทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค จากนั้นจะมีการประชุมใหญ่ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ชุดใหม่ในวันที่ 12 ก.ค.นี้ โดยจะมี ส.ส. กรรมการบริหารชุดเดิม อดีตรัฐมนตรี เป็นองค์ประชุม อย่างไรห็ตามในข้อกำหนดพรรคจะมีคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด 29 คน นอกจากนี้ทางพรรคพท. จะมีตั้งคณะทำงานศึกษาเพื่อศึกษานโยายของรัฐบาล เพื่อดูรายละเอียดและนำไปอภิปรายในสภาฯ