วันที่ 1 ก.ค.62 ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยว่า วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ จำนวน 1,500 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ให้กับนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเติบโตมีความรู้ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต

นายคุณวิเชียร กล่าวว่าเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะมีกำหนดมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และทุนต่อเนื่องในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ตลอดจนทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาค (ทุนสัญจร) เพื่อให้ครบวงจรการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา รวมงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2562 กว่า 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาท) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตอีกด้วน

กองทุนประกันวินาศภัย