นายโกวิทย์ วงศ์สุรวัฒน์ อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บิดานายวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ หรือ จอห์น พิธีกรรายการชื่อดัง ทวีตข้อความในทวิตเตอร์ ระบุว่า...