วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กWassana Nanuam ระบุว่า...ร.ด.เฮ!! ทบ.ผ่อนคลายระเบียบ ไม่ต้องเกรียน

เตรียม ผ่อนผัน ให้ ร.ด.กว่า3 แสนคน ทดลอง ไว้ผม “รองทรง” เริ่ม กค.62 ชั้นปี1-3 ผมด้านหน้ายาว 5 ซม. ชั้น4-5 ยาวได้7ซม. จากเดิมที่ เกรียน ติดหนังศีรษะ

“บิ๊กแยม “พลโทปราการ ปทะวานิช ผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) เปิดเผยว่า จะมีการปรับหลักสูตรการเรียน ของนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปี1-5 ใหม่ ที่จะใช้ในการเรียน การฝึก ร.ด. ทั้ง 3.1 แสนคน ทั่วประเทศ

โดยใช้ “ระบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” และ Active Learning ให้ นศท. และ ครูฝึก มีส่วนร่วม และปรับการเรียนมีความทันสมัย

ยังคงเน้น การมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ที่สำคัญคือ จะมีการผ่อนผัน และทดลอง ให้ นักศึกษาวิชาทหาร ไว้ผมทรง “รองทรงสูง” เพื่อความเหมาะสม เนื่องจาก นศท. ยังไม่เป็นทหารประจำการ จากเดิมที่ตัดผมเกรียน ข้างขาว

โดย นศท.ชาย ชั้นปี1-3 ไว้ผม รองทรงสูง ผมยาวด้านหน้า ได้ไม่เกิน 5 ซม.

ส่วน นศท.ชาย ชั้นปี4-5 ผมยาวด้านหน้า ไม่เกิน 7 ซม. เริ่มปีการศึกษา 2562 ในเดือน กค.นี้ จากนั้นจะมีการประเมินผล และความพึงพอใจของ ทั้งนศท. และผู้ปกครอง