หูกวางเร่งรัดพิจารณาค่าโดยสารรถไฟฟ้าแพง หลังโดยเสียงวิจารณ์กระหน่ำ ปลัดคมนาคมขอให้ รฟม.ตรวจสัญญาสัมปทานเดิมพิจารณาแนวทางเจรจาคู่สัมปทานลดค่าโดยสารเหลือ 15 บาทตลอดสายมีความเป็นไปได้

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีสังคมพิพากษ์วิจารณ์ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่เห็นว่าราคาปัจจุบันไม่สอดคล้องค่าครองชีพ และค่ารถโดยสารรถไฟฟ้าของไทยสูงกว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งกว่าไทย ไม่ว่าสิงคโปร์ หรืออังกฤษ ขณะที่ภาคการเมืองอยู่ระหว่างจัดตั้งรัฐบาลมีบางพรรคระบุถึงความจำเป็นปรับลดค่าโดยสารลง เพื่อจูงใจให้คนใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยระบุว่าหากภาครัฐมีนโยบายชัดเจนต้องการปรับลดค่าโดยสาร กระทรวงคมนาคมพร้อมดำเนินการ

โดยในส่วนของรถไฟฟ้าเดิมและการให้สัมปทาน รวมถึงโครงการร่วมลงทุนแบบพีพีพี ส่วนนี้จะขอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ลงไปตรวจสอบสัญญาว่าหากภาครัฐประสงค์ขอปรับลดค่าโดยสารลง โดยพร้อมหาแหล่งเงินชดเชยรายได้ที่ลดลงนี้จะดำเนินการได้หรือไม่ หากดำเนินการได้จะเข้าสู่การเจรจาต่อไป

ส่วนฝ่ายการเมืองเสนอปรับลดราคารถไฟฟ้าที่รัฐเป็นเจ้าของและจ้างเอกชนเดินรถ เช่น รถไฟฟ้าสีม่วง เหลือ 15 บาทตลอดสาย ทำให้ตลอดเส้นทางที่มีการเชื่อมต่อลดลงด้วยนั้น แนวทางดังกล่าวสามารถทำได้ หากรัฐบาลยอมให้รายได้ส่วนนี้ลดลง เพราะเอกชนรับจ้างการเดินรถจะไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด ซึ่งทั้งหมดหลังมีการจัดตั้งรัฐบาลกระทรวงคมนาคมจะรอนโยบายที่ชัดเจนอีกครั้ง