บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)​ หรือ SCBLIFE โดย เสถียร เลี้ยววาริณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำพนักงานของบริษัท ร่วมกิจกรรม SCBLIFE Let's Talk Health 4th ตอน “รู้ทัน ต้านอาการออฟฟิศซินโดรม” โดยมี นายแพทย์สิทธา ลิขิตนุกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ หรือ หมอกอล์ฟ Health Coach ชื่อดัง เจ้าของผลงานเขียนพอคเกตบุ๊คสุขภาพแนวสนุกสนานหลายเล่ม อาทิ ตามหาสุขภาพดีที่ไม่มีในหลักสูตรแพทย์ บันทึกเฮฮาประสาหมอใหม่ คุณหมอขอแฉ และเด็กหัวหมอ ร่วมให้ความรู้ด้านการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากอาการออฟฟิศซินโดรมให้แก่พนักงาน พร้อมแนะนำเทคนิคการออกกำลังกายง่ายๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้ตัว ซึ่งเป็นการสานต่อพันธกิจด้าน Health Transform ขององค์กร ณ โรงแรมคอนราด เสถียร เลี้ยววาริณ มอบของที่ระลึก นพ.สิทธา ลิขิตนุกุล SCBLIFE ได้สานต่อพันธกิจด้าน Health Transform ตามยุทธศาสตร์ด้าน Transformation ขององค์กร โดยได้จัดกิจกรรม SCBLIFE Let's Talk Health อย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานเป็นประจำทุกเดือน โดยคำนึงถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรงของพนักงานจะนำมาซึ่งความสุขในการทำงาน ทำให้มีเวิร์คไลฟ์ บาลานซ์ และพนักงานมีทันศคติที่เปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ด้วยแนวคิดที่ว่า “ที่สุดของความมั่งคั่งในชีวิตคนเราคือการมีสุขภาพที่ดี” (The Greatest Wealth is Health) กิจกรรม Let’s Talk Health ในครั้งที่ 4 นี้ จึงเป็นหัวข้อ Office Syndrome ด้วยความห่วงใยสุขภาพพนักงาน โดยได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่ง Office Syndrome เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากพนักงานมากที่สุดถือว่าตอบโจทย์ตรงใจคนวัยทำงาน” สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก หมอกอล์ฟ - นพ.สิทธา ลิขิตนุกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ได้ให้เกียรติ และคุณหมอนักจัดกิจกรรมสุขภาพสายสนุกสนาน มาเป็น Healthy Coach ให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองจากออฟฟิศซินโดรม และเชิญชวนให้พนักงานร่วมกันออกกำลังกายแบบง่ายๆ ซึ่งเป็นการยืดเส้นและคลายอาการปวดกล้ามเนื้อที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวภายในกสำนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ถามตอบเกี่ยวกับปัญหาออฟฟิศซินโดรม ซึ่งบรรยากาศการคอร์สเวิร์คชอปสุขภาพรอบนี้เต็มไปด้วยสาระความรู้ และความสนุกสนานในกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกัน SCBLIFE มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีจากภายในสู่ภายนอก รวมไปถึงมีความใส่ใจพนักงานทุกคนเพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานที่ทำงานกันอย่างหนักตลอดครึ่งปีที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบัน มีพนักงานหลายท่านที่เข้าใจสุขภาพตัวเอง รวมไปถึงสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้น และมีความสุขในการทำงาน เพื่อให้พร้อมมอบบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า และมีไลฟ์สไตล์ที่พร้อมรับมือกับทุกการปรับเปลี่ยนในโลกยุคใหม่