เมื่อเวลา 15.39 น. วันนี้ (17 มิ.ย.62)ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) นครราชสีมา พระธรรมวรนายก (หลวงพ่อโอภาส) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง บูชาฤกษ์พระชัยเมืองนครราชสีมา รุ่นฉลองจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างที่นำมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าคณะอำเภอและพระเกจิอาจารย์ในพื้นที่ 32 อำเภอ มาหลอมรวมเททองนำฤกษ์ พระสังฆาธิการ 9 รูป ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์และพระเกจิอาจารย์ 4 รูป นั่งประจำ 4 ทิศ หรือ 4 มุมเมือง เพื่อปรกอธิษฐานจิตเจริญภาวนา ได้มีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาคเอกชน นักธุรกิจ ผู้นำชุมชนและประชาชนจำนวนกว่า 500 คน สวมชุดขาวห่มขาวมาร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

นายวิเชียร ฯ ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยในฐานะประธานฝ่ายอำนวยการจัดสร้าง ว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา รุ่นฉลองจังหวัดนครราชสีมา ครบรอบ 345 ปี อ้างอิงจากปรากฏครั้งแรกเป็นเมืองพระยามหานครในการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอ สูงเนิน จ.นครราชสีมา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงมีรับสั่งให้ย้ายเมืองนครราชสีมา มาตั้งบริเวณพื้นที่ปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2217 จวบจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา มีอายุครบรอบ 345 ปี ซึ่งการจัดสร้างเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณะศาลหลักเมืองนครราชสีมาและกิจการสาธารณประโยชน์การกุศลในท้องถิ่น ได้จัดสร้างรวม 5 รุ่น ดังนี้ 1.รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา ขนาด 9 นิ้ว เนื้อนำฤกษ์ 139 ชุด ราคา 19,999 บาท 2.เนื้อทองเหลืองรมดำ 999 ชุด ราคา 3,999 บาท 3.เนื้อทองเหลืองรมดำปัดทอง 999 ชุด 3,999 บาท 4.ขนาด 5.9 นิ้ว 999 ชุด ราคา 1999 บาท และ 5.เนื้อทองเหลืองรมดำปัดทอง 999 ชุด ราคา 1,999 บาท สนใจสั่งจองได้ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 ข้างห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-341300 หรือ 081-9669553

ประวัติพระชัยเมืองนครราชสีมา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งสมาธิราบบนฐานเตี้ย พระบาท ขวาทับพระบาทซ้าย ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิยาวสอดอยู่ใต้ชายรัดประคด พระพักตร์สี่เหลี่ยม พระ เนตรเบิกกว้าง กรอบพระพักตร์มีไรพระศกสองเส้น ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีทำเป็นรูปคล้ายหม้อน้ำ แบบศิลปะที่เรียกกันว่า “พระพุทธรูปอู่ทอง 2” มีจารึกอักษรขอม ภาษาบาลี รูปแบบอักษรประมาณพุทธ ศตวรรษที่ 22 -23 ที่องค์พระโดยรอบ พระชัยองค์นี้สร้างโดยสมเด็จพระวันรัต วัดป่าแก้ว นำถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่ออัญเชิญไปในกองทัพยามออกศึกสงครามเพื่อชัยชนะ สร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีความหมายว่า ปราบมารได้ชัยชนะ เมื่อ พ.ศ.2449 ได้มีผู้ขุดพบพระชัยที่เมืองพิมาย สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการทางภาคอีสานได้นำพระชัยมาไว้ที่เมืองนครราชสีมา โดยให้พระนามว่า “ พระชัยเมืองนครราชสีมา ”