เปิดตัวสมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เดินหน้าเสนอทางออกรัฐบาลใหม่ หนุนใช้ NGV แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5-ลดอากาศเสียได้จริง

นายศักดิ์ชัย ลีสวรรค์ นายกสมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือ (NGV) ในปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานลดลงอย่างต่อเนื่อง และราคาจำหน่ายได้ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ NGV ต้องประสบกับภาวะขาดทุนอย่างหนัก ประกอบกับนโยบายภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ จึงได้จัดตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)มีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันให้ภาครัฐสนับสนุนภาคขนส่งและประชาชนให้ได้ใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด และมีราคาถูก

นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ SKE หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน และการให้บริการสถานีก๊าซธรรมชาติ หลักเอกชนของประเทศไทย โดยให้บริการอัดก๊าซ NGV ขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และเหรัญญิกสมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ กล่าวว่า SKE ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) เพื่อสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีราคาถูก โดยการใช้ NGV สามารถช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ช่วยลดฝุ่นควันต่างๆ PM 2.5 ซึ่งมาจากฝุ่นควันดำจากท่อไอเสียและฝุ่นควันต่างๆ เนื่องจากก๊าซ NGV มีจุดเด่นในด้านความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีสัดส่วนคาร์บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆมีปริมาณไอเสียที่ปล่อยออกจากเครื่องยนต์มีปริมาณต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆไม่ก่อให้เกิด ควันดำหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานงาน พลังงานหมุนเวียน และยานยนต์ทางเลือก กล่าวว่า SCN มีความยินดีที่ได้ร่วมกับพันธมิตรจัดตั้งสมาคมฯขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการประกอบการธุรกิจก๊าซธรรมชาติให้แข็งแกร่งและมีจุดยืนที่สำคัญในประเทศไทย เพราะก๊าซธรรมชาติที่เรามีอยู่ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศที่จะสามารถสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านคมนาคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเช่น PM 2.5 ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันในปัจจุบันนี้ และจะช่วยกันผลักดันให้ NGV เป็นพลังงานแห่งชาติ มีบทบาทมากขึ้นในทุกๆ ภาคส่วน

สำหรับการจัดตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) เป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในทุกสายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน ผลักดันการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี บมจ.สากล เอนเนอยี,บมจ.สแกน อินเตอร์,บจ.วินเนอร์ยี่,บจ.สระบุรีทรัคเซลล์,บมจ.เกียรติธนาขนส่ง,บมจ.ช ทวี, ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปลงยาวเอนเนอร์ยี และ บมจ.สยามราช เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้