รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย “มอบอุปกรณ์การศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส” พื้นที่ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน “มอบอุปกรณ์การศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส” ประจำปี 2562 มี นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ กล่าวต้อนรับ มี นางธีระนันท์ ศรีคชา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย นางสุวัน แก้วดวงดี รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นายบุญธรรม ดีหมั่น ประธาน กต.ตร.สภ.ท่าบ่อ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู และนักเรียน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายได้จัดทำโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาพัฒนาการเรียนรู้สู่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบสิ่งของให้ใช้ในการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน ด้อยโอกาส แต่เรียนดี ในโรงเรียนในท้องที่ห่างไกล เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสิ่งของขาดแคลน ที่เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายมอบให้กับโรงเรียนอย่างทั่วถึง เด็กนักเรียนมีโอกาสทางการศึกษา ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กนักเรียน และครอบครัวที่มีฐานะยากจน เด็กนักเรียนจะได้เติบโตเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป

โดยอำเภอท่าบ่อ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับ อุปกรณ์การศึกษาตามโครงการดังกล่าวในพื้นที่กระจายลงไปในแต่ละพื้นที่ของอำเภอท่าบ่อ จำนวน 10ตำบล ตำบลละ 25 คน มีเด็กนักเรียนจาก 39โรงเรียน รวมผู้เข้ารับมอบอุปกรณ์การศึกษาทั้งสิ้น 250 คน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน