วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ถนนบ้านบกหวาน หมู่ 1 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน นำโดย นายสงวน สาริมาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน ที่แต่งเครื่องแบบทหารไทยโบราณ นำคณะผู้บริหาร อบต.ค่ายบกหวาน, ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ลูกจ้าง พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลค่ายบกหวาน ได้ร่วมใจกันจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2562

นายสงวน สาริมาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน กล่าวว่า งานประเพณีบุญบั้งไฟ หรือ งานประเพณีบุญเดือนหก อบต.ค่ายบกหวานได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูชา “พญาแถน” หรือ “เทพวัสสกาลเทพบุตร” ซึ่งชาวบ้านแต่โบราณมีความเชื่อว่า “พญาแถน” มีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล และพญาแถนเองมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนฟ้าก็จะไม่ตกตามฤดูกาล ถึงขั้นก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสืบสานส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น งานบุญบั้งไฟให้คงอยู่สืบไป, เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดหนองคาย, ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เยาวชนและประชาชนในตำบลค่ายบกหวาน และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมที่จะส่งเสริมความสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชน โดยมีขบวนฟ้อนรำ ขบวนบั้งไฟสวยงาม ขบวนผาแดง-นางไอ่คำ ขบวนแห่พญาแถนพญาพังคี และขบวนเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12 หมู่บ้าน.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน