นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล เปิดเผยว่า กลุ่มเซ็นทรัล จับมือ กระทรวงพาณิชย์ จัดมหกรรมช้อปสินค้าชุมชนประจำปี “สินค้าชุมชนของเรา ปี 8” โดยรวบรวมของดีของเด็ดที่กลุ่มเซ็นทรัลได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนมาไว้ในงาน ในธีม Farm in Town แบ่งเป็น 3 โซน โซนอัตลักษณ์สมุนไพรไทย , โซนผัก-ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก และ โซนของใช้สร้างสรรค์ จัดให้ช้อป 2 โซนกลางกรุง ตั้งแต่วันที่ 13-18 มิ.ย. 2562 ชั้น 1 ลานเซ็นทรัลคอร์ท และอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ วันที่ 15-20 ส.ค.2562 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 (โซนลิฟท์แก้ว) เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3

สำหรับโครงการสินค้าชุมชนของเรา ถือเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมภายใต้ “เซ็นทรัล ทำ” เริ่มขึ้นตั้งแต่ ปี 2555 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าชุมชนทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล็ก ๆ สู่สหกรณ์ จนเติบโตสู่ผู้ประกอบการขนาดย่อม (SME) และพร้อมเพื่อการส่งออกในที่สุด รวมถึงช่วยเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน ต่อยอดไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

“ปัจจุบันกลุ่มเซ็นทรัลได้ช่วยเหลือชุมชนไปแล้วทั่วประเทศกว่า 700 ชุมชน 10,800 ครัวเรือน และมีผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการกว่า 4,700 รายการ สร้างรายได้คืนกลับสู่ชุมชนไปแล้วกว่า 2,700 ล้านบาท”นาย พิชัย กล่าว

นาย พิชัย กล่าวเพิ่มว่า สินค้าภายในงานได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเซ็นทรัลตั้งแต่กระบวนการผลิต ระบบจัดการ การตลาด และ การขายเริ่มจากขั้นตอนการให้ความรู้ ทักษะทางธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาด, การพัฒนากระบวนการผลิต และออกแบบบรรจุภัณฑ์, การสนับสนุนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ทั้งโรงแปรรูปถนอมอาหาร โรงคัดบรรจุมาตรฐาน และอาคารโกดังเก็บสินค้า เพื่อขยายกำลังการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขนส่ง และช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ สินค้ากลุ่มอาหารแปรรูป, กลุ่มผักผลไม้อินทรีย์, กลุ่มสุขภาพและความงาม, สินค้า GI จำหน่ายใน เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เช่น ทุเรียนทองผาภูมิ , ส้มโอทับทิมสยาม, ผักปลอดภัย “น้ำดุกใต้”, ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 80 “ทรัพย์-ปัน” และสินค้ากลุ่มเครื่องใช้และของประดับตกแต่ง จำหน่ายใน ไทวัสดุ เช่น พรมอเนกประสงค์ , เก้าอี้สลักลายการ์ตูน เป็นต้น นอกจากนี้ยัง สินค้างานฝีมือและกาแฟภูชี้เดือน จากแบรนด์ Good Goods อีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย