สถาบันดนตรียามาฮ่า ผู้นำหลักสูตรดนตรีศึกษารายแรกของเมืองไทย เปิดประสบการณ์ใหม่ๆทางดนตรีอีกครั้งแก่นักเรียนดนตรียามาฮ่า ทั่วประเทศ ในการคิดค้น พัฒนา ตำราเรียน “VIOLIN MY FIRST SIGHT” เพื่อประกอบการเรียนวิชาไวโอลิน มั่นใจว่าหลักสูตรจะได้รับความนิยมจากนักเรียนทั่วประเทศ โชว์ศักยภาพ นักวิชาการดนตรียามาฮ่า เพิ่มความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีสมาธิ มีทักษะ เข้าสังคมได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์มีความจำที่ดี ผ่อนคลาย การฝึก Ear Training ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ที่สำคัญ เพื่อตอบโจทย์นักเรียนยามาฮ่า เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดย 2 นักวิชาการดนตรี ดร.ยุทธพงศ์ แสงสมบูรณ์ Music Director และ อาจารย์ณัฐพร ผกาหลง Senior String Instructor สถาบันดนตรียามาฮ่า  ได้มีการแนะนำหนังสือไวโอลินใหม่ล่าสุด พร้อมจัดอบรมวิธีการสอนในหนังสือ VIOLIN MY FIRST SIGHT แก่ครูสอนไวโอลิน เพื่อนำไปสอนนักเรียนโรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั่วประเทศ ที่เรียนวิชาไวโอลิน โดยเนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยเนื้อหา การเรียนการสอน การวัดประเมินผล สามารถวัดระดับความสามารถทางไวโอลิน เป็นการเพิ่มทักษะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนักเรียนได้เรียนรู้บทเพลงในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น

ไฮไลท์ของหลักสูตรไวโอลิน ภายใต้ชื่อ “VIOLIN MY FIRST SIGHT เพื่อพัฒนาฝึกทักษะการอ่านโน้ต การฟัง การนับจังหวะ ในระดับชั้นต้น ตลอดจนชั้นสูง (ระดับเกรด 12-6) นอกจากนี้ ยังเพิ่มพูนเทคนิคการเล่นอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งการเล่น (Position/Shifting) การฝึกควบคุมคันชักในรูปแบบต่างๆ (Bowing) การควบคุมระดับเสียงดัง-เบา (Dynamics) ตลอดจน การถ่ายทอดลักษณะของเสียง สั้น-ยาว (Articulation) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน และการสอบหลักสูตรไวโอลินโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเครือข่าย และสนใจข้อมูลสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการ เครื่องสาย สถาบันดนตรียามาฮ่า โทร.02-215-2626

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน