ทองขาล/ตรัง

ตรังประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ขุด ตัก ลอก หรือดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ จังหวัดตรัง ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ขุด ตัก ลอก หรือดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ณ ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ทั้งนี้เนื่องจากทรายเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์ ในปัจจุบันมีความต้องการนำไปใช้ประโยชน์ในปริมาณมาก ที่สำคัญ คือ การก่อสร้าง ตั้งแต่อาคารทั่วไป จนถึงสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ เช่น สนามบิน อาคาร ถนนหนทาง

"จากความต้องการใช้ทรายในปริมาณมากนี้ ทำให้ต้องมีการควบคุมการอนุญาตให้ดูดทรายเพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมข้างเคียงพื้นที่แหล่งทรายไว้ เพราะการอนุญาตให้ดูดทราย โดยมิได้มีการพิจารณาการบริหารจัดการที่ดี ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ดังที่เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศวิทยา การเปลี่ยนแปลงสภาพของดิน การเปลี่ยนแปลงทางเดินของน้ำ การทรุดตัวของปัญหาคุณภาพน้ำ รวมถึงปัญหามลพิษที่เกิดจากการประกอบกิจการดูดทรายด้วย" นายไพบูลย์ กล่าว.

ทองขาล/ตรัง

กองทุนประกันวินาศภัย