วันนี้ (12 มิ.ย 62) เวลา 16.30 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย และนางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัยและกรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ข้าราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมกิจกรรมปั่นเยี่ยมบ้านยามเย็น ระยะทาง 44 กิโลเมตร พร้อมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย

1. นายดุสิต มีแก้ว อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 59 หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.พิชัย (ผู้พิการ)

2. นางอิจจิมา หยดย้อย อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 86 หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.พิชัย (ผู้พิการ)

3. นางน้ำค้าง สีฉิม อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 13 หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.พิชัย (ผู้สูงอายุ/ยากไร้)

กองทุนประกันวินาศภัย