เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 มิ.ย.62ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ รามอินทรา 109 (พระยาสุเรนทร์ 13)บางชัน  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรุงเทพมหานคร(กอ.รมน.กทม.)(ท)ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ครั้งที่ 2 โดยมี พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.กอ.รมน. กทม.เป็นประธานพิธีมอบ พร้อมด้วย พ.อ.วิโรจน์ หนองบัวล่าง หัวหน้าฝ่ายข่าว กอ.รมน.กทม.เจ้าหน้าที่กอ.รมน.กทม.,นายวีรพันธ์ ประสิทธ์ภิรมย์ ที่ปรึกษากอ.รมน.กทม.,นายศุภฤต บุญขันธ์ สำนักเทศกิจ,กลุ่มมวลชนจิตอาสา กอ.รมน.กทม.,นักธุรกิจจิตอาสากอ.รมน.กทม.,สมาคมสตรีสัมพันธ์ และ เจ้าหน้าที่เขตคลองสามวา เข้าร่วมพิธีมอบครั้งนี้ ซึ่งมีนายวิรัตน์ อินช่วย ประธานกรรมการสถานศึกษาเขตคลองสามวา กล่าวให้การต้อนรับ

สำหรับสิ่งของอุปโภค บริโภค รวมทั้งทุนทรัพย์ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตกุศลเช่น พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ,พ.อ.กันตพจน์ เศรษฐารัศมี, นส.กานต์ มุสิกะ ซึ่งสิ่งของต่างๆที่มอบ ประกอบด้วย ที่นอนลม เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน รถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย(วิลแชร์)ผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วย อาหารเหลว ข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นต้น

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่ กอ.รมน.กทม.ได้ลงพื้นที่โครงการสานสัมพันธ์ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทราบว่ามีผู้ป่วยติดเตียงเป็นจำนวนมากและ มีฐานะยากจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัว กอ.รมน.กทม. จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงดังกล่าวขึ้นซึ่งโดยปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเตียงหลายพื้นที่ในเขต กทม.ขอรับการช่วยเหลือจำนวน 114 ราย ซึ่งมีญาติของผู้ป่วยติดเตียงเป็นตัวแทนรับมอบ หลังจากนั้นพล.ต.มนัส พร้อมคณะจะไปมอบที่บ้านผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 ราย พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่กอ.รมน. กทม. ทำการสาธิตเตียงลม ให้กับญาติผู้ป่วยติดเตียงในการใช้ที่ถูกวิธีเป็นลำดับต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance