สายการบินแควนตัสร่วมกับเอสทีเอ แทรเวิล ให้น้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม 10 กิโลกรัม แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีวีซ่านักเรียนและเดินทางในชั้นประหยัดจากกรุงเทพฯ ไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จากน้ำหนักกระเป๋าเดินทางปรกติที่อนุญาตให้ 30 กิโลกรัม และสามารถเปลี่ยนแปลงตารางการเดินทางได้อีก 1 ครั้ง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้

สำหรับน้ำหนักกระเป๋าที่อนุญาตรวมทั้งหมด 40 กิโลกรัม ไม่จำกัดว่ากระเป๋ามีจำนวนกี่ใบ โดยในระหว่างเที่ยวบินผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นประหยัดสามารถเพลิดเพลินกับความบันเทิงภายในห้องโดยสารที่มีคอนเท้นท์รวมยาวกว่า 1,000 ชั่วโมง ทั้งรายการโทรทัศน์ เพลงง วิทยุ ภาพยนตร์ และเกมให้เลือกมากมายตั้งแต่เครื่องออกเดินทางจนถึงเครื่องจอด ขณะที่ในเที่ยวบินขากลับมากรุงเทพฯ ผู้โดยสารสามารถเลือกและเปลี่ยนรายการอาหารล่วงหน้าภายใน 7 วัน หรือก่อนเครื่องออก 12 ชั่วโมง โดยคลิกเว็บไซต์ qantas.com แล้วเลือกไปที่เมนู ‘Manage Your Booking’ หรือใช้แควนตัส แอพ (Qantas app)

ปัจจุบันสายการบินแควนตัสให้บริการเที่ยวบินทุกวันด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330 ระหว่างกรุงเทพฯ และซิดนีย์ หลังจากนั้นผู้โดยสารสามารถต่อเที่ยวบินภายในประเทศหรือต่างประเทศไปยังประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลน์ด้วยสายการบินแควนตัสสามารถจองตั๋วโดยสารได้ทาง qantas.com หรือที่ เอสทีเอ แทรเวิล โทร.0-2160- 5200 หรือ email bangkok@statravel.com หรือสำนักงานสายการบินแควนตัส โทร.0-2632- 6611