วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ (ท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่) ชุมชนป่างิ้ว หมู่ 1 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, ดอกเตอร์สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, นายปราการ อินทร์รอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, นายพิทักษ์ ศรีตะบุตร ประธานศูนย์ประสานงานประชาชน กลุ่มรักหนองคาย อ.โพนพิสัย, นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดหนองคาย, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และตัวแทนภาคประชาชน อ.ท่าบ่อ, อ.ศรีเชียงใหม่, อ.สังคม และ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ได้ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมเปิดศูนย์ประสานงานกลุ่มรักหนองคาย

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กลุ่มรักหนองคาย ได้เปิดศูนย์ประสานงานที่อำเภอท่าบ่อในวันนี้ เพื่อเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ, อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอสังคม และอำเภอโพธิ์ตาก ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับทราบปัญหาอุปสรรคความต้องการ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมการให้คำปรึกษาต่างๆ แก่ประชาชนทั้ง 4 อำเภอ

ทั้งนี้ เนื่องจากภูมิศาสตร์และภูมิประเทศการปกครองของจังหวัดหนองคาย เป็นเมืองตามยาว เพราะฉะนั้นการที่จะให้พี่น้องประชาชนในโซนนี้ ไปติดต่องานราชการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายยังโซนอำเภอโพนพิสัย และอำเภอเมืองหนองคาย จะเป็นภาระของพี่น้องประชาชน ดังนั้นตนในนามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จึงได้เปิดศูนย์บริการประชาชนในนามกลุ่มรักหนองคาย เป็นศูนย์ที่ 3 ขึ้น เพื่อความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการร้องทุกข์ และการอำนวยความสะดวกในทุกด้านๆ
นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่นายปราการ อินทร์รอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่มีอายุครบ 72 ปี อีกด้วย.

ทั้งนี้ เนื่องจากภูมิศาสตร์และภูมิประเทศการปกครองของจังหวัดหนองคาย เป็นเมืองตามยาว เพราะฉะนั้นการที่จะให้พี่น้องประชาชนในโซนนี้ ไปติดต่องานราชการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายยังโซนอำเภอโพนพิสัย และอำเภอเมืองหนองคาย จะเป็นภาระของพี่น้องประชาชน ดังนั้นตนในนามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จึงได้เปิดศูนย์บริการประชาชนในนามกลุ่มรักหนองคาย เป็นศูนย์ที่ 3 ขึ้น เพื่อความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการร้องทุกข์ และการอำนวยความสะดวกในทุกด้านๆ

นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่นายปราการ อินทร์รอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่มีอายุครบ 72 ปี อีกด้วย.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance