รับรัฐบาลใหม่!! ม็อบประมงทั่วประเทศ เล็งนัดก่อหวอด 28 มิ.ย.นี้ พร้อมมานอนหน้ากระทรวง ท้วงสัญญา ชี้พรรคการเมืองใด รับปากไว้จะช่วยเหลือ ได้นั่งรัฐมนตรีเกษตรฯ-แรงงาน หลังเดือดร้อนทำประมงเจ๊งมา 5 ปี ร้องเร่งเยียวยาผลกระทบจากไอยูยู

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันที่ 28 มิ.ย.นี้ ได้นัดสมาชิกสมาคมฯ ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.เป็นต้นไป พร้อมให้ชาวประมง ที่ได้รับผลกระทบ มีความเดือดร้อนจากกฏหมายประมงใหม่ เข้าร่วมเสนอปัญหา จากที่ภาครัฐได้ออกกฏหมายหลายฉบับมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตามเงื่อนไข ไอยูยู ของสหภาพยุโรป ส่งผลทำให้ชาวประมง ประสบความเดือดร้อนมา 5 ปี หลายรายต้องเลิกอาชีพ โดยจะนำปัญหาต่างๆ มาเสนอพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลชุดใหม่

“ชาวประมงทั่วประเทศ จะมานำเสนอปัญหา แนวทางแก้ไข รวมทั้งผู้ที่ได้ รับผลกระทบ ในการแก้ไขปัญหาไอยูยู ในประเด็นต่างๆ ให้มานำเสนอประเด็นปัญหา และแนวทางเยียวยา โดยเร็วหลังที่ทำไปเจ๊งไป ยังขาดแคลนแรงงานด้วย ต้องจอดเรือเป็นจำนวนมาก อีกทั้งค่าปรับสูงมาก และบทลงโทษ รุนแรงเกินไป”ที่ปรึกษาสมาคมประมง กล่าว

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้รับผลกระทบจากปัญหากฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกับการทำประมงของไทย รวมทั้งบทลงโทษที่รุนแรงเกินไป การขาดแคลนแรงงานในภาคประมง การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาไอยูยู ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา และปัญหาราคาสิ้นค้าสัตว์น้ำตกต่ำ เนื่องจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ แบบไม่มีการควบคุมดูแล

“โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่รับปากกับชาวประมง หากใครมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ขอให้รักษาคำสัญญา หากไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาเชื่อว่าชาวประมงก็คงไม่ยอม ซึ่งในวันดังกล่าวที่มีประชุมใหญ่วิสามัญหากที่ประชุมมีมติเช่นไร ทางสมาคมและกรรมการจะปฏิบัติตาม เชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายอย่างเดียวกันก็ขอให้สมาชิกทุกคนพร้อมกันในเวลาที่นัดหมาย โดยถ้าไม่มีการแก้กฏหมาย ชาวประมง จะเข้ากรุงเทพฯ ไปนอนหน้ากระทรวง”นายมงคล กล่าว