ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวลิต บุญก่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ และ นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพื้นที่ทางการเกษตร 2 หมู่บ้าน ในตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พิษณุโลก ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อ 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำยมเข้าสู่คลองหนองใหญ่ บริเวณพื้นที่หมู่ 2 บ้านชุมแสง ตำบลชุมแสงสงคราม เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านบางบ้า และ หมู่ 2 บ้านชุมแสง ตำบลชุมแสงสงคราม ได้ทำการสูบน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวที่เพาะปลูกไว้และกำลังจะยืนต้นตายจำนวนกว่า 1,000 ไร่ รวมถึงพื้นที่การเกษตรอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร

ขณะที่กลุ่มเกษตรกรของตำบลชุมแสงสงคราม ราวประมาณ 50 คน มารวมตัวกันเพื่อเสนอปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกนาข้าวและพื้นที่การเกษตรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ นายฉลาด ยังเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม และ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น มาร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากเกษตรกรเพื่อเตรียมหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

ด้านนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า อบจ.พิษณุโลก ได้รับการร้องขอจาก อบต.ชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ ว่ามีเกษตรกรในตำบลชุมแสงสงครามซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเพาะปลูกพืชทางการเกษตร (นาข้าว) กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ประกอบกับฝนทิ้งช่วงทำให้น้ำในแม่น้ำยมมีระดับต่ำส่งผลให้น้ำไม่สามารถไหลเข้าสู่คลองสาขาต่าง ๆ ได้จนเข้าสู่ภาวะวิกฤติ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อ 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำจากแม่น้ำยมเข้าสู่คลองหนองใหญ่เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนสูบน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวและพื้นที่เกษตรของตนเอง โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ คณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่หมู่ 12 บ้านหนองเขาควาย ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ เพื่อสูบน้ำจากบึงตะเคร็งเข้าสู่คลองโพธิ์ เเละ คลองเก้าลัง ซึ่งเป็นคลองน้ำสาขาย่อยบริเวณโดยรอบของบึงตะเคร็งเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางระกำ ทั้ง 12 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ได้สูบน้ำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตร จำนวนกว่า 200 ครัวเรือน และ มีพื้นที่การเกษตรกว่า 4,000 ไร่ มีนายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ ต้อนรับ พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ให้ได้รับทราบอีกด้วย โดยเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ต่างดีใจอย่างมาก และ ขอบคุณที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance