วิชัย อัศรัสกร กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับ ชุมชน พัฒนาพื้นที่สีเขียวตามแนวคิดกรุงไทยรักชุมชน ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าจำนวน 11.05 ไร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าคืนสู่ความยั่งยืน