“คิงเพาเวอร์”มาแรงคว้าประมูลดิวตี้ฟรีคะแนนสูงสุดให้ผลตอบแทนมากกว่าเดิม นายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท.เปิดเผยว่าผลการเปิดซองข้อเสนอค่าตอบแทนและคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคงานประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยผู้ประกอบการที่ได้คะแนนสูงสุดได้แก่ บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด อันดับ 2 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้าการบิน กรุงเทพ ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท โฮเต็ล ล็อตเต้ จำกัด และบริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด ส่วนอันดับ 3 บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้า ประกอบด้วย บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด และ WDFG UK LIMITED ทั้งนี้ในส่วนของการตัดสินเรื่องเทคนิคและราคานั้น ทางคณะกรรมการฯพิจารณาผลจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ และเสนอคณะกรรมการบริหาร ทอท.ในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการคัดเลือกตามเกณฑ์คะแนนด้านเทคนิค 80% และด้านราคา 20% ส่วนเรื่องการต่อรองราคานั้นต่อรองเรียบร้อยแล้วและจะมีการเสนอราคาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.วันที่ 19 มิ.ย.นี้เช่นกัน ซึ่งจากผลการเจรจาเบื้องต้น ทอท.ได้ผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าปัจจุบันแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยราคาที่เสนอมาได้ เนื่องจาก ทอท.เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หากเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ก่อนจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น อย่างไรก็ตามสำหรับผลตอบแทนด้านการเงินที่ยื่นมาเป็นการเสนอผลตอบแทนขั้นต่ำทาง ทอท.ได้มีการกำหนดให้ผู้ชนะการประมูลจ่ายผลตอบแทนแบบส่วนแบ่งรายได้ 20% แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน ในส่วนเอกชนรายอื่นที่ไม่พอใจผลการประมูลสามารถส่งหนังสือมายัง ทอท.เพื่อขอดูผลคะแนนของกลุ่มได้ก่อนวันที่ 19 มิ.ย.62